Category: Self Help

ĐẮC NHÂN TÂM

Vào khoảng 19 tuổi, mình có dịp được cầm quyển Đắc Nhân Tâm trên tay, cũng cố gắng đọc vài trang đầu, nhưng thú thật lúc đó tư duy của mình chưa đến nên mình…